Disclaimer

De Camping Centrale verleent u hierbij toegang tot campingcentrale.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

De Camping Centrale behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Camping Centrale spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud
onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van De Camping Centrale.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van
de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. De Camping Centrale
doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. De Camping Centrale oefent hierop
geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over
gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met
ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites
of diensten van derden kan De Camping Centrale nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Camping
Centrale en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van De Camping Centrale, behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen
anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Copy link